J
I
K
A
B
شنبه 30 شهريور 1398 22:44:07
s

sdsdsdsdsd
15 آبان 1397 7:15:14
۲۷ پروژه اقتصاد مقاومتي جديد براي كهگيلويه و بويراحمد تصويب شد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: ۲۷ پروژه و طرح جديد در مركز كشور به عنوان طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي استان تعريف و تصويب شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد؛ حسن نوروزي در نشست اقتصاد مقاومتي كهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: در گذشته 37 طرح و پروژه اقتصاد مقاومتي براي اين استان مصوب شد كه با 27 طرح جديد به 64 مورد رسيده است.

وي عنوان كرد: دستگاه‌هاي اجرايي اين استان مكلف بوده برش استاني اين طرح‌ها و پروژه‌ها را از وزارتخانه و يا سازمان مربوطه خود گرفته و در كمترين زمان ممكن تحويل سازمان مديريت وبرنامه ريزي براي پيگيري منابع مالي آنها دهند.

نوروزي ابراز كرد: علاوه بر پروژه‌هاي جديد، برش استاني تمام طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي در حال اجراي استان بايد از مركز كشور دريافت و به سازمان مديريت وبرنامه ريزي تحويل داده شود.

وي ادامه داد: معاون اول رئيس جمهوري بر پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد دارد و استان‌ها را مكلف كرده كه هر دستگاه اجرايي بايد داراي برش و برنامه استاني طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال 97 باشد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي به دليل  تاثير گذاري و اهميت آن در ايجاد اشتغال و توليد در استان از شاخص ترين‌ها بوده و نهايت تلاش و جديت در پيگيري روند اجرا و تكميل آنها بايد انجام شود.

در اين نشست آخرين وضعيت 34 طرح و پروژه اقتصاد مقاومتي استان مورد بررسي قرار گرفت.

Powered by Tetis PORTAL