J
I
K
A
B

معرفي اجمالي كتابخانه تخصصي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد

 

كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان داراي فضايي به وسعت 200 متر مربع است كه بر پايه نياز به يك مركز اطلاع رساني و پويا كه بتواند زمينه مناسبي را جهت اجراي وظايف پژوهشي، نظارتي و ارزشيابي مديران و كارشناسان سازمان فراهم كند، راه اندازي شده است.

شناخت و تأمين نيازهاي اطلاعاتي و انتشار اطلاعات مورد نياز جامعه استفاده كنندگان (سياست گذاران، مديران، كارشناسان، برنامه‌ريزان، پژوهشگران) در زمينه مسايل اقتصادي، اجتماعي استان،‌ كشور و جهان به منظور ارتقا و گسترش دانش آنان،  انتخاب، گردآوري و سازماندهي گونه‌هاي مختلف از منابع نوشتاري، ديداري، شنيداري و الكترونيكي حاوي اطلاعات مورد نياز با استفاده از روش هاي دستي و ماشيني (كامپيوتر) و ساير ابزارهاي نوين پردازش و ذخيره سازي اطلاعات، اشاعه و انتقال اطلاعات اقتصادي و اجتماعي در سطح كشور از طريق ارتباط و مبادله اطلاعات  با سازمان‌هاي  ملّي، منطقه‌اي كه داراي فعاليت هاي مشابه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هستند و همچنين ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعات تخصصي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، ايجاد و امكان دسترسي آسان و سريع به منابع اطلاعاتي از طريق امانت مدارك، خدمات مرجع، تكثير ديسكت هاي اطلاعاتي و .... از اهداف شكل‌گيري كتابخانه سازمان است.

از وظايف اصلي كتابخانه شناخت نيازهاي اطلاعاتي جامعه استفاده كننده، انتخاب، گردآوري، سازماندهي منابع اطلاعاتي مناسب و روزآمد نمايي و همچنين اشاعه اطلاعات تخصصي مي باشد.

خدمات فني كتابخانه شامل دو قسمت سفارش و  تهيه و سازماندهي است و شناخت نيازهاي اطلاعات جامعه استفاده كننده و ارزيابي مستمر سياست هاي گردآوري منابع براساس تحولات و تغييرات نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان، انتخاب، سفارش تهيه و گردآوري منابع اطلاعاتي از داخل استان و كل كشور، شناسايي و برقراري ارتباط با سازمان هاي توليدكننده اطلاعات اقتصادي- اجتماعي در داخل استان و كل كشور به منظور مبادله مدارك از وظايف قسمت سفارش و  تهيه مي‌باشد.

قسمت سازماندهي نيز داراي وظايف فهرست نويسي، رده‌بندي و  آماده سازي كليه مدارك تهيه شده  اعم از چاپي و ديداري- شنيداري است به نحوي كه مراجعان بتوانند  به سهولت، سرعت و  صحت مدارك مورد نياز را بازيابي نمايند.  

تا كنون  تعداد منابع و مجموعه كتاب هاي كتابخانه سازمان به بيش از شش هزار جلد مي رسد. اين مدارك از نظر فرم ظاهري عبارتند از: كتاب، گزارش‌هاي سازمان‌هاي دولتي، پروژه‌هاي عمراني و نقشه ها، مواد ديداري-شنيداري و پايان نامه ها. زبان اصلي مدارك فارسي است.

زمينه موضوعي اصلي مدارك اين كتابخانه مربوط به مسايل توسعه و عمران، آمار فعاليت‌هاي اقتصادي-اجتماعي، فرهنگي  در سه سطح ملي، منطقه‌اي و  جهاني است. علاوه بر اين، كتاب‌هاي پايه و متون كلاسيك در زمينه علوم اجتماعي، بويژه اقتصاد، آمار، برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي، مديريت، جامعه‌شناسي و رشته‌هاي مرتبط نيز گردآوري مي‏شود.

كتابخانه سازمان داراي مجموعه‌اي از قوانين و مقررات كشور، انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از بدو تأسيس تاكنون و جديدترين آمارهاي اقتصادي ايران و جهان است.

امانت مدارك بر طبق آيين نامه استفاده از كتابخانه سازمان، ارائه خدمات مرجع و پاسخگويي به پرسش‌هاي تخصصي در بخش مشاور پژوهشگران (بخش مرجع)، تهيه و ارسال كپي از مقاله‌هاي مورد نياز از سايت مگيران و مركز منطقه اي شيراز بنا بر درخواست متقاضي، تهيه مدارك مورد نياز اعضا از طريق امانت بين كتابخانه‌ها، برگزاري برنامه‌هايي به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني، برگزاري نمايشگاه تازه‌هاي كتاب در سازمان، سفارش و تهيه كپي يا نسخههايPDF  از مقالههايي كه مجله‌هاي آن در كتابخانه سازمان موجود نبوده از طريق كتابخانه مركزي سازمان برنامه و بودجه تهران و برخي كتابخانه‌هاي استان، امكان دسترسي به نرم افزار كتابخانه اي سيمرغ، از اهم خدمات كتابخانه‌اي كتابخانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است.

شرايط لازم جهت استفاده و عضويت در كتابخانه سازمان مديريت و برنامه ريزي

استان كهگيلويه و بويراحمد

 

 • استفاده كنندگان

  افراد ذيل مي توانند با رعايت مقررات از خدمات كتابخانه استفاده نمايند:

 • كاركنان و بازنشستگان سازمان ( اعم از رسمي ، پيماني، قراردادي، امريه، شركتي،كاركنان مامور)

  افراد خارج از سازمان شامل:

 • دانشجويان با ارائه كارت دانشجويي معتبر
 • كاركنان ديگر سازمان ها با ارائه كارت شناسايي معتبر و معرفي نامه از سازمان متبوع
 • پژوهشگران آزاد با ارائه كارت شناسايي معتبر.

  تبصره- كتابخانه از پذيرفتن دانش آموزان معذور است.

   

  اعضاء و شرايط عضويت

 • كاركنان رسمي ، پيماني، قراردادي، امريه، شركتي، كاركنان مامور و و بازنشستگان سازمان با تكميل فرم مشخصات عضويت و ارائه يك قطعه عكس.
 • اعضاي هيات علمي، نخبگان، دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي­ ارشد و بالاتر دانشگاه‏ها با ارائه كارت شناسايي هيات علمي،‌ كارت دانشجويي معتبر،‌تعهد نامه تكميل شده تسويه حساب و يك قطعه عكس.
 • كاركنان ديگر دستگاه ها با ارائه تعهد نامه تكميل شده تسويه حساب و يك قطعه عكس.
 • پژوهشگران آزاد با ضمانت يكي از كاركنان رسمي سازمان با تاييد مسئول كتابخانه، ‌ارائه يك قطعه عكس و كارت ملي.
 • تكميل نمودن فرم عضويت به وسيله متقاضيان الزامي است.
 • در صورتي كه در هر مورد ثابت شود اطلاعات ارائه شده از طرف عضو با واقعيت مغايرت دارد ،‌كارت عضويت او باطل مي شود.
 • كارت عضويت منحصراً‌ءمخصوص استفاده همان فرد بوده و در اختيار قرار دادن آن به ديگران تخلف محسوب شده و موجب ابطال عضويت فرد خاطي مي شود.
 • مدت عضويت كاركنان سازمان تا پايان اشتغال در سازمان مي باشد.
 • هر نوع قطع همكاري با سازمان (به استثناي بازنشستگي) ‌و يا عدم رعايت مقررات كتابخانه موجب باطل شدن عضويت اين دسته از اعضاء ‌مي شود.
 •   اعتبار كارت عضويت ساير اعضاء‌ حداكثر به مدت يك سال در نظرگرفته مي­شود.

تبصره1 -  اعتبار كارت عضويت  دانشجويان تا پايان يك نيمسال تحصيلي است كه در پايان هر ترم  با تاييد دانشگاه مربوطه، ‌تمديد مي شود.

تبصره2 -  اعضاي كتابخانه موظفند تغيير محل خدمت،‌تحصيل، سكونت و شماره تلفن خود را به كتابخانه اطلاع دهند.

 

امانت:

مدارك با ارائه كارت عضويت فقط به صاحب كارت امانت داده مي شود.

هر عضو مي تواند در يك زمان حداكثر 4 مدرك امانت بگيرد.

مدت امانت براي كتاب ها دو هفته و براي نشريات ادواري جاري 3 روز  مي باشد.

امانت گيرنده مي تواند مدت زمان امانت را با اطلاع مسئول ميز امانت در صورتيكه نياز كتابخانه نباشد ، حداكثر تا دو نوبت و هر بار به مدت 15 روز تمديد نمايد.

در شرايط خاص مسئول كتابخانه مي تواند مدت زمان معين شده را تمديد نمايد.

  چنانچه كتاب به امانت داده شده باشد و متقاضيان ديگر آنرا رزرو نمايند، مدارك تا 24 ساعت پس از عودت در رزرو باقي خواهد ماند و در صورت عدم مراجعه متقاضي اول، به متقاضي بعدي امانت داده خواهد شد.

كتابهاي ناياب، گرانبها، فرهنگ لغات، دايره المعارفها و ساير نشريات مرجع و نقشه ها و اطلسها، پايان نامه ها و منابع خاص  و منحصر به فرد بر اساس خط مشي كتابخانه، امانت داده نمي شود.

شرايط استفاده ازپايان نامه ها

استفاده از پايان نامه ها فقط در محيط كتابخانه سازمان مجاز مي باشد و امانت و خروج پايان نامه ها از بخش مربوطه ممنوع مي باشد.

 

 

 

تاخير در برگرداندن و يا گم كردن كتاب

اگر امانت گيرنده پس از موعد مقرر، كتابي را كه به امانت گرفته پس ندهد، كتابخانه ظرف يك هفته مراتب را به وي يادآوري مي كند. در صورتي كه تا دو هفته پس از يادآوري، كتاب به كتابخانه عودت داده نشود، كتاب گمشده تلقي مي شود و در صورت عدم جايگزيني، پرداخت هزينه مربوطه بر عهده امانت گيرنده خواهد بود.

بابت هر روز تاخير، مي بايست مبلغ ... ريال جريمه نقدي پرداخت نمايد، در صورت تكرار به محروميت استفاده از  كتابخانه بمدت 2 ماه ، براي دومين بار 3 ماه ، براي سومين بار 4 ماه و چهارمين بار بطور دائم خواهد بود .

 

هر گاه كتابي در موقع اعاده به كتابخانه در حواشي آن يادداشت نوشته شده يا تصاوير و نقشه آن از بين رفته باشد و يا نقص ديگري در آن ديده شود براي امانت گيرنده جريمه با نظر مسئول كتابخانه تعيين خواهد شد.

 

ساعت كار كتابخانه

روزهاي اداري (شنبه تا پنجشنبه) از نيم ساعت بعد از آغاز وقت اداري تا نيم ساعت قبل از پايان وقت اداري

تبصره- هرگونه تغيير در ساعات كار كتابخانه يك هفته زود تر اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهي اشتغال

 

به: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد، كتابخانه و مركز اسناد و اطلاعات علمي

از: ( نام واحد محل اشتغال)

 

گواهي مي‏شود خانم/ آقاي ...................... فرزند .................. به شماره شناسنامه.................. در حال حاضر بصورت رسمي/ پيماني/ قراردادي در اين (نام واحد محل اشتغال) ................. شاغل مي‏باشد.

نامبرده تقاضاي عضويت در آن كتابخانه را نموده است. (نام محل اشتغال) ............................. تعهد مي‏نمايد در صورت لزوم، در برگرداندن مدركي كه ايشان به امانت گرفته است، ‌با كتابخانه همكاري نمايد.

همچنين متعهد مي‏شود در صورت قطع رابطه كاري با شخص نامبرده مراتب را بلافاصله اطلاع دهد و در صورت موافقت آن سازمان با عضويت ايشان، صدور برگ تسويه حساب با فرد مذكور، منوط به تسويه با كتابخانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد مي‏باشد.  

 

 

 

نام و امضاي مسئول (نام واحد محل اشتغال)

 

 

 

 

 

شماره تماس دفتر (نام واحد محل اشتغال)

تاريخ:

مهر (نام واحد محل اشتغال)

نسخه اول: كتابخانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد

نسخه دوم: پرونده پرسنلي

 

 

گواهي اشتغال به تحصيل

 

به: كتابخانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد،

از: اداره آموزش

 

گواهي مي‏شود خانم/ آقاي ...................... فرزند .................. به شماره شناسنامه.................. در حال حاضر دانشجوي سال .........................رشته ............................اين دانشكده مي باشد.

نامبرده تقاضاي عضويت در آن كتابخانه را نموده است. اين دانشگاه ضمن معرفي ايشان، تعهد مي‏نمايد در صورت لزوم، در برگرداندن مداركي كه دانشجو به امانت گرفته است، ‌با كتابخانه همكاري نمايد.

همچنين متعهد مي‏شود در صورت ترك تحصيل دانشجو مراتب را بلافاصله اطلاع دهد و تا قبل از صدور مدرك پايان تحصيلات، از دانشجوي مذكور، برگه تسويه حساب با كتابخانه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد را دريافت كند.    

 

 

 

نام و امضاي رئيس آموزش دانشكده

مهر دانشكده

 

 

 

 

 

شماره دبيرخانه:

تاريخ:

 

نسخه اول: كتابخانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كهگيلويه و بويراحمد

نسخه دوم: دانشكده

نسخه سوم:  آموزش دانشگاه


Powered by Tetis PORTAL