شنبه 25 آذر 1396 20:21:50
s

sdsdsdsdsd
19 مهر 1396 8:29:0
تشريح روند برگزاري نمايشگاه فناوري «ربع رشيدي»
نشست توجيهي پنجمين نمايشگاه نوآوري و فناوري «ربع رشيدي» در محل سالن جلسات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، در اين نشست كه با حضور مديران دستگاه هاي اجرائي ذيربط برگزار شد.
عهليرضا مهرآسا جانشين مدير منطقه ويژه علم وفناوري ربع رشيدي ضمن تشريح روند برگزاري اين نمايشگاه، از مديران استان براي حضور فعال در اين نشست دعوت نمود.
پنجمين نمايشگاه نوآوري و فناوري «ربع رشيدي» از 20 آبان به مدت پنج روز در تبريز برگزار خواهد شد.
Powered by Tetis PORTAL