شنبه 25 آذر 1396 20:24:01
s

sdsdsdsdsd
14 آذر 1396 8:19:0
دبيرخانه شوراي فني استان با هدف آشنايي و افزايش سطح آگاهي مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي و پيمانكاران حقيقي و حقوقي و ساير عوامل نظام فني و اجرايي استان 
دوره آموزشي:
آشنايي با سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) و نحوه ثبت، بارگذاري ودريافت اسناد معاملات را روز يكشنبه مورخ 19 آذر از ساعت 8:30 صبح الي 30: 14 در محل سالن اجتماعات اداره كل آموزش و پرورش استان برگزار مي نمايد.
از كليه عوامل نظام فني و اجرايي استان جهت شركت در اين دوره مهم و كاربردي دعوت بعمل مي آيد. 

Powered by Tetis PORTAL