شنبه 25 آذر 1396 20:25:46
s

sdsdsdsdsd
1 شهريور 1396 20:40:38
همزمان با آغاز هفته دولت
نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان
نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان كهگيلويه و بويراحمد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان؛ در اين نشست كه با حضور استاندار برگزار شد، نتايج ارزيابي عملكرد سال 1395 دستگاه هاي اجرائي استان بررسي و نسبت به تعيين دستگاه هاي برتر اقدام گرديد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد در اين نشست اظهار داشت: شوراي راهبري توسعه مديريت استان به عنوان ستاد جشنواره استاني شهيد رجايي مي بايست بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرائي استان، تعداد 5 دستگاه را در گروه بندي 5 گانه، سه دستگاه در شاخص هاي عمومي، سه دستگاه در شاخص هاي اختصاصي و همچنين سه دستگاه در شاخص هاي اقتصاد مقاومتي، اشتغال، سرمايه گذاري و... با عنوان دستگاه برتر انتخاب نمايد تا در جشنواره شهيد رجايي مورد تجليل قرار گيرند.


Powered by Tetis PORTAL