شنبه 25 آذر 1396 20:21:03
s

sdsdsdsdsd
17 مهر 1396 11:39:13
بازديد معاون سازمان از اداره كل نوسازي مدارس استان
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي به همراه كارشناس مربوطه از اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان بازديد به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، سيد اميد موسوي از ساختمان هاي اين اداره كل بازديد و با كارمندان آن دستگاه، در دفاتر محل كار به صورت رودررو گفت و گو نموده و از مشكلات آنها با خبر گرديد.


Powered by Tetis PORTAL