شنبه 25 آذر 1396 20:17:54
s

sdsdsdsdsd
13 مهر 1396 8:44:4
11 هزار و 800 ميليارد ريال اعتبار در سال جاري به استان ابلاغ شد
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: 11 هزار و 800 ميليارد ريال اعتبار در سال جاري به اين استان ابلاغ شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، حسن نوروزي اظهار داشت: يكهزار و 520 ميليارد ريال از اين ميزان اعتبار تاكنون تخصيص يافته است.
وي افزود: اين ميزان تخصيص اعتبار شامل 350 ميليارد ريال به صورت نقدينگي و مابقي نيز در قالب اسناد خزانه اسلامي و يا اوراق مشاركت بوده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: سال جاري يكهزار و 200 ميليارد ريال درآمد تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي استاني، يكهزار و 40 ميليارد ريال از محل ارتقاي شاخص ‌هاي توسعه و 168ميليارد ريال نيز از محل قانون متوازن به اين استان ابلاغ شده است.
نوروزي عنوان كرد: اعتبارات ابلاغ شده به كهگيلويه و بويراحمد در سال جاري از محل نفت و ملي استاني بوده به ترتيب يكهزار و 800 ميليارد ريال و 852 ميليارد ريال است.
وي ابراز داشت: سال جاري از محل 27 صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده 207 ميليارد ريال و از محل اعتبارات طرح هاي ملي 2 هزار و 930 ميليارد ريال به كهگيلويه و بويراحمد ابلاغ شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: اين اعتبار 2 هزار و 930 ميليارد ريالي براي 24 طرح ملي اين استان مصوب شده است.
نوروزي اظهار داشت: تخصيص اعتبار 280 ميليارد ريالي طرح هاي ملي استاني شده كهگيلويه و بويراحمد در سال جاري شامل 230 ميليارد ريال به صورت اوراق مشاركت يك ساله و 50 ميليارد ريال نيز در قالب اوراق مشاركت 2 ساله بوده است.Powered by Tetis PORTAL